Drie vormen van auteursbegeleiding

Zoek je hulp bij het schrijven van een tekst? Ik bied drie verschillende vormen van auteursbegeleiding.

1. Kort en snel
Een korte interventie tijdens het schrijfproces, waarmee je de kwaliteit van je tekst snel kunt verbeteren.

2. Intensief op hoofdlijnen
Met Scherpe Schrijfcoaching krijg je grip op je schrijfproject.

3. Verbetering van algemene schrijfvaardigheid
Uitgebreide Schrijfbegeleiding, gericht op het ingrijpend verbeteren van je schrijfvaardigheden, waardoor je sneller en beter leert schrijven.

Hieronder volgt een toelichting op deze drie vormen van auteursbegeleiding.