Essay & onderzoek

[Deze pagina is in aanbouw]

Op aanvraag en in opdracht verricht ik conceptueel onderzoek dat ik vervolgens in een essay giet. Daarbij gebruik ik de analyse-instrumenten die ik als filosoof in huis heb en die ik in mijn promotie-onderzoek verder heb ontwikkeld.

Het essay is een toegankelijk genre dat ik al meer dan vijftien jaar beoefen, en waarin ik ook veel andere schrijvers in begeleid. Het essay kan wetenschappelijke inzichten verenigen met een eigen visie en met aansprekende voorbeelden en verhalende elementen. Ook interviews en andere vormen van oral history kunnen er onderdak vinden.

Hieronder een aantal voorbeelden:

– Hoe analyseer je het concept ‘meervoudig ouderschap’, waardoor een kind drie of vier ouders kan hebben? Op verzoek van Podium voor bio-ethiek schreef ik een essay over meervoudig ouderschap, gebaseerd op mijn promotie-onderzoek naar familiegeschiedenis.

– Wat te denken van de relatie tussen Delphine Boël en haar biologische vader, de voormalige koning Albert? Het Belgische dagblad De Morgen vroeg om een analyse.