Schrijven als middel: een paar voorbeelden

Op verzoek geef ik workshops waarbij schrijven geen doel is maar een fantastisch en te weinig gebruikt middel om onderzoek te doen in een groep, een visie te formuleren of iets te maken wat mensen met elkaar verbindt. Hieronder een paar voorbeelden.

Wat bindt? Creëer een draagvlak dat niet vervliegt

In een korte workshop laat ik mensen onderzoeken wat hen bindt aan een project of een organisatie. Met speelse maar serieuze opdrachten formuleren ze zinnen die passen, bij hun eigen persoonlijkheid, maar ook bij hun aandeel in het project. Zo kan er iets ontstaan wat groter is dan jezelf.

Voorbeeld: Samen een missie formuleren

Een groep medewerkers is ontevreden met de koers van hun organisatie.  Ze herkennen zich niet in de visie van een organisatie waar ze zich met hart en ziel voor inzetten: vlees noch vis.

In mijn workshop verkennen de medewerkers samen met hun directeur wat ze zelf belangrijk vinden in hun werk, wat ze bindt. Heel verrassend: het resultaat blijkt ook zeer bruikbaar voor communicatie met de buitenwereld.

Voorbeeld: Hoe gaan wij samenwerken?

Een groep freelancers werkt in een gebouw. Ze weten amper van elkaar wat ze doen. Sterker nog: in de kroeg hebben ze zelf ook moeite om uit te leggen wat ze doen. Ze willen graag samenwerken, maar ja: hoe kun je samenwerken met mensen die je niet kent?

Een ochtend lang verkennen ze de vraag: wat dóe ik eigenlijk in mijn vak? Daarna schrijven ze teksten over wat samenwerken in hun geval zou kunnen zijn: mogelijkheden, dromen, aarzelingen en concrete obstakels passeren de revue.
Het resultaat: Nieuwe, krachtige formuleringen. Zo kom je verrassend dichter tot elkaar.

Voorbeeld: Twee auteurs, één boek

Twee auteurs schrijven samen een boek maar stranden al snel: de één wil vooral een diep filosofisch betoog, de ander een praktisch handboek.

Onder mijn leiding formuleren ze geen compromis maar een strak boekplan waarin zij zich beiden helemaal kunnen vinden.