Workshops voor schrijvers, promovendi en (mee)denkers: werken aan wat je belangrijk vindt

Ik begeleid mensen die willen werken aan wat ze belangrijk vinden.  Schrijven kan daarbij een hoofddoel zijn –  een boek, een beleidsstuk of een essay dat impact heeft – maar ik geef ook workshops waar schrijven vooral een middel is, bijvoorbeeld om een tentoonstelling te maken, een documentaire, of om gebaande paden te verlaten of om een draagvlak te creëren dat niet vervliegt.

Hoe leuk ik het ook vind en hoe goed ze ook ontvangen worden, toch ga ik per 1 januari 2023 nog maar een beperkt aantal workshops per jaar geven. Daaronder:

– Een cursus essayeren voor de Schrijversvakschool Groningen.
– Een besloten workshop opinie-artikelen schrijven voor filosofen.
– Een besloten workshop ‘hoe werk ik aan mijn proefschrift’ met speciale aandacht voor de centrale onderzoeksvraag én voor het schrijfproces, inclusief het omgaan met faalangst en uitstelgedrag.

Wil je graag dat ik een workshop kom geven? Mail of bel me, dan kijk ik of we plannen kunnen maken!