Begeleiding bij je schrijfproject

Wil je:
Sneller schrijven – efficiënter werken! – een tekst met een heldere structuur – een boek, artikel of essay dat uitdrukt wat je wil zeggen – tevreden zijn over je tekst – veel informatie helder overbrengen – alle deadlines halen! – inhoudelijk sterke tekst met een overzichtelijke structuur?

Ik kan je helpen bij je schrijfambities. Kijk hieronder welke schrijfbegeleiding het beste bij je past.

1. Acute hulp bij je schrijfproject: kort maar grondig

Terug naar boven

Je neemt contact op. Misschien vraag ik je om een tekst te sturen.  We stellen gezamenlijk vast wat je tekst nodig heeft. We spreken elkaar per telefoon of online, waarna je geïnspireerd weer verder schrijft.

Door mijn lange ervaring als schrijver en begeleider kan ik pijlsnel doorgronden waarom een schrijver vastloopt. Soms heeft dat te maken met een gebrek aan techniek, soms met gebrek aan zelfkennis. Vaak raken schrijvers geblokkeerd omdat ze verschillende doelen tegelijk willen bereiken.

Ook kan ik analyseren waarom een tekst niet lekker loopt, hoofdpijn veroorzaakt of domweg onaantrekkelijk is. Zo’n meta-analyse leidt vaak tot verrassende adviezen.

Ik werk uitsluitend met schrijvers van non-fictie zoals artikelen, essays, beleidsdocumenten, boeken, brieven, blogs. Voor zeer inhoudelijk complexe teksten zoals proefschriften en wetenschappelijke artikelen bied ik zowel procesbegeleiding als begeleiding bij het formuleren van de centrale onderzoeksvraag. Als ik denk dat ik je niet kan helpen, dan zeg ik dat eerlijk.

Het resultaat van deze korte interventie
– Je krijgt praktische adviezen over de voortgang van je project.
– Je krijgt complimenten en aanmoediging: zo krijg je ook zín in schrijven.
– Je begrijpt beter hoe je voortaan je schrijftaak kunt aanpakken.
– Extra: de waaier Teksten schrijven, die alle suggesties nog eens samenvat.

 

Nieuwsgierig? Je kunt mij hierover bellen of mailen.

Prijs
Per 1 januari 2023: 280 euro, inclusief de waaier Teksten schrijven. (0 procent btw, als het valt onder ‘kort beroepsonderwijs’, anders exclusief 21 procent btw).

Ik hanteer leveringsvoorwaarden waarin ook regels staan over geheimhouding van gegevens en een klachtenprocedure. Ik verwerk gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring .

2. Scherpe Schrijfcoaching: intensief op hoofdlijnen

Terug naar boven

Ik geef je inhoudelijke begeleiding bij het werken aan een nonfictie-project: een boek, essay, artikel, proefschrift.
Dat doe ik op mijn eigen manier: niet als een pseudo-eindredacteur die op alle slakken zout legt, maar als een schrijver en gepromoveerd onderzoeker met een getraind oog voor probleemstellingen, argumentatie, structuur, visie en stijl.
En als een schrijver die begrip heeft voor faalangst, uitstelgedrag en hinderlijke vormen van perfectionisme.

Inhoud van het pakket Scherpe Schrijfcoaching

 • Een vrijblijvend telefoongesprek over je schrijfplannen. Als je daarna besluit om met mij in zee te gaan, ontvang je een factuur en een inventarisatieformulier. Na inlevering van het formulier en betaling van de factuur begint de begeleiding.
 • Een schriftelijke meta-analyse van een tekst, bij voorkeur van een schrijfplan of een eerste hoofdstuk. Zo krijg je inzicht in de punten waar je teksten zou kunnen verbeteren.
 • Drie uur individuele begeleiding, in de vorm van twee online workshops. Hiermee zet je je project stevig in de steigers.
 • De schrijfwaaier Teksten schrijven.
 • Tot drie maanden na de workshop kun je mij per mail vragen stellen over je schrijfproject.

De ervaring leert dat deze vorm van coaching meestal voldoende is voor een stevige inhoudelijke basis voor je boek of essay. Hierdoor weet je de grootste obstakels te overwinnen.

Diverse auteurs van publieksboeken hebben van deze begeleiding gebruik gemaakt. Ervaringen met mijn coaching lees je in de aanbevelingen.

Het resultaat bij Scherpe Schrijfcoaching
– Je hebt helder zicht op de aanpak van je schrijfproject. Dat geeft zelfvertrouwen.
– Je krijgt vooral grip op de inhoud van je schrijfproject en op het perspectief van waaruit je over je onderwerp schrijft.
– Je krijgt praktische adviezen voor het vermijden van je valkuilen
– Je krijgt complimenten en aanmoediging: zo houd je er zin!
N.B: Ik werk uitsluitend met schrijvers van non-fictie zoals artikelen, essays, beleidsdocumenten, boeken, brieven, blogs. Voor zeer inhoudelijk complexe teksten zoals proefschriften en wetenschappelijke artikelen bied ik zowel procesbegeleiding als begeleiding bij het formuleren van de centrale onderzoeksvraag.


Prijs

Per 1 januari 2023: 740 euro (0 procent btw, als het valt onder ‘kort beroepsonderwijs’, anders exclusief 21 procent btw).

Meer weten? Je kunt mij hierover bellen of mailen.

Ik hanteer leveringsvoorwaarden waarin ook regels staan over geheimhouding van gegevens en een klachtenprocedure. Ik verwerk gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring .

3. Vijf sessies over inhoud en voortgang

Terug naar boven

Werk aan je eigen project en roep mijn hulp in als je die nodig hebt. Je krijgt vijf begeleidingssessies die je gedurende één jaar kunt inzetten. De ene keer vraag je redactioneel commentaar om je stijl te verbeteren, de andere keer krijg je specifieke begeleiding online bij het uitwerken van een idee. Ervaar hoe je teksten steeds krachtiger en levendiger worden.

Inhoud
Wil je graag je werken aan je eigen projecten, maar heb je geen zin in een workshop? Overweeg dan dit aanbod: je roept vijf keer mijn hulp in als je die nodig hebt. Online, per telefoon of per mail: we bepalen in overleg wat op dat moment het meest zinvol is. Elke sessie vergt maximaal negentig minuten.

Een variant van dit aanbod is gericht op het verbeteren van je stijl. Deze werkwijze blijkt voor een specifieke groep schrijvers zeer bevredigend.

Bij dit aanbod van vijf sessies hoort

 • Een vrijblijvend telefoongesprek over je schrijfplannen. Als je daarna besluit met mij in zee te gaan, ontvang je een factuur.
 • Ook ontvang je een inventarisatieformulier. Hierop leg je vast wat je onderwerpen zijn, je genre, het beoogde publiek, je inleverdata.
 • Je ontvangt de schrijfwaaier Teksten schrijven en een pdf van Schrijven met Montaigne (Ambo/Anthos).
 • Data bepaal je zelf: de tijd tussen eerste en laatste coaching is maximaal één jaar.
 • De manier van coaching bepalen we in overleg. Soms is commentaar per e-mail handig, soms is het beter om te praten.
 • Na inlevering van het formulier en betaling van de factuur begint de eerste coaching. Als richtlijn houd ik aan dat één begeleiding negentig minuten werk van mij vraagt.
 • Na de vijfde begeleiding volgt een afsluitend telefoongesprek.
 • Data en onderwerpen kunnen altijd in overleg gewijzigd worden.

Voor wie? Dit programma is vooral bedoeld voor mensen die een concreet schrijfproject onderhanden hebben.

Het resultaat
– Je kunt nu teksten schrijven die concreter, levendiger en leesbaarder zijn.
– Je weet beter hoe je een schrijfproces voortaan aan moet pakken. Ik besteed desgevraagd ook aandacht aan omgaan met grote hoeveelheden materiaal, efficiënt schrijven en het hervinden van schrijfplezier.
– Je krijgt meer vertrouwen in je schrijfmogelijkheden, ook al omdat je je sterke en zwakke kanten beter hebt leren kennen.


Prijs

Per 1 januari 2023: 1145 euro (0 procent btw, als het valt onder ‘kort beroepsonderwijs’ zoals gedefinieerd door het CRKBO, anders exclusief 21 procent btw).

N.B: Ik werk uitsluitend met schrijvers van non-fictie zoals artikelen, essays, beleidsdocumenten, boeken, brieven, blogs. Voor zeer inhoudelijk complexe teksten zoals proefschriften en wetenschappelijke artikelen bied ik zowel procesbegeleiding als begeleiding bij het formuleren van de centrale onderzoeksvraag.

Interesse? Mail! Dan kunnen we onderzoeken welk aanbod geschikt voor je is. Misschien wil je eerst ervaringen lezen.

Ik hanteer leveringsvoorwaarden waarin ook regels staan over geheimhouding van gegevens en een klachtenprocedure. Ik verwerk gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring .

Terug naar boven