Privacyverklaring

Privacyverklaring Tanny Dobbelaar

Tanny Dobbelaar, tekst, advies & training (KVK 01163665), hierna te noemen Tanny Dobbelaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring.

Contactgegevens

info@tannydobbelaar.nl

Persoonsgegevens

Tanny Dobbelaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief:

 • voor- en achternaam
 • mailadres

Als je je inschrijft voor een workshop:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam of naam van de organisatie
 • eventueel: functie
 • telefoonnummer
 • mailadres

Als je een individuele begeleiding of workshop inkoopt:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam of naam van de organisatie
 • postadres
 • mailadres
 • telefoonnummer
 • bankgegevens
 • indien van toepassing: namen en mailadressen van de deelnemers

Als je een product via de website koopt:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam of naam van de organisatie
 • postadres
 • mailadres
 • telefoonnummer
 • bankgegevens

Tanny Dobbelaar verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om:

 • te e-mailen, bellen of appen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • producten per post te kunnen versturen
 • een factuur te sturen en betalingen af te handelen
 • je te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten

Tanny Dobbelaar bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, samen te vatten met: zolang er een zakelijke relatie is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Tanny Dobbelaar verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mailwisseling met inkopers en deelnemers worden bewaard op haar e-mailaccount, totdat de zakelijke relatie beëindigd is.

Overige regels over privacy

 • Evaluatieformulieren zijn doorgaans anoniem en van papier. Als ze digitaal zijn, dan worden die bewaard in dropbox-account. Ook als ze wel ondertekend zijn, bewaren wij ze.
 • Het ingestuurde werk en huiswerk van individuele begeleiding slaat Tanny Dobbelaar digitaal op, in elk geval totdat de begeleiding is beëindigd.
 • Bij een workshop kan Tanny Dobbelaar op verzoek en na toestemming van alle deelnemers hun mailadressen onderling verspreiden.
 • Namen, mailadressen en telefoonnummers van deelnemers worden nooit doorgegeven aan anderen buiten de workshop.

Discretie en copyright

 • Tanny Dobbelaar zal nooit teksten van de schrijvers met wie ze werkt zonder toestemming van de schrijver openbaar maken. Schrijvers houden te allen tijde het copyright op hun werk. Het copyright op lesmateriaal ligt bij ons.
 • Tanny Dobbelaar neemt geen besluiten over personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
 • Tanny Dobbelaar verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden in overleg als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tannydobbelaar.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt vanzelfsprekend altijd om inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens vragen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Tanny Dobbelaar zal op een dergelijk verzoek zo snel mogelijk reageren, en in ieder geval binnen vier weken. Wij wijzen je ook op de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt een klacht indienen over het gebruik van je persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Groningen, 6 oktober 2022

Tanny Dobbelaar