Verzend- en retourbeleid

De verkoop van boeken en workshops is in handen van Tanny Dobbelaar, tekst, advies & training (KVK 01163665), hierna te noemen Tanny Dobbelaar.

Mocht jouw bestelling om een of de andere wijze niet voldoen aan de verwachtingen, dan spijt me ons zeer.

Recht op retour

Kopers van een product online hebben veertien dagen bedenktijd. Mocht je ontevreden zijn over het bestelde product, stuur dan een e-mail naar info@tannydobbelaar.nl

 • Zet in het onderwerp van de e-mail ‘retour’ en ik zal deze zo snel mogelijk behandelen.
 • Geef in de e-mail jouw bestelnummer en het artikelnummer aan
 • Stuur jouw bestelling retour.
 • Als het product beschadigd is, dan stuur ik een vervangend exemplaar, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de  herroepingsmededeling.
 • Als kopers gebruik willen maken van hun wettelijke bedenktijd, dan moeten ze binnen veertien dagen het product terugsturen  met het verzoek om de aankoop ongedaan te maken. Terugsturen is voor eigen rekening.  Tanny Dobbelaar zal na ontvangst binnen veertien dagen het aankoopbedrag terugstorten.

Gemiddelde levertijd

Tanny Dobbelaar doet haar uiterste best om jouw bestelling zo snel mogelijk bij je te krijgen. Bij voorkeur verstuurt ze bestellingen binnen een dag. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan krijg je onmiddellijk een mail met tekst en uitleg en een datum waarop het product wel geleverd kan worden.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tanny Dobbelaar

Tanny Dobbelaar, tekst, advies & training (KVK 01163665), hierna te noemen Tanny Dobbelaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring.

Contactgegevens

info@tannydobbelaar.nl

Persoonsgegevens

Tanny Dobbelaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief:

 • voor- en achternaam
 • mailadres

Als je je inschrijft voor een workshop:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam of naam van de organisatie
 • eventueel: functie
 • telefoonnummer
 • mailadres

Als je een individuele begeleiding of workshop inkoopt:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam of naam van de organisatie
 • postadres
 • mailadres
 • telefoonnummer
 • bankgegevens
 • indien van toepassing: namen en mailadressen van de deelnemers

Als je een product via de website koopt:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam of naam van de organisatie
 • postadres
 • mailadres
 • telefoonnummer
 • bankgegevens

Tanny Dobbelaar verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om:

 • te e-mailen, bellen of appen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • producten per post te kunnen versturen
 • een factuur te sturen en betalingen af te handelen
 • je te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten

Tanny Dobbelaar bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, samen te vatten met: zolang er een zakelijke relatie is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Tanny Dobbelaar verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mailwisseling met inkopers en deelnemers worden bewaard op haar e-mailaccount, totdat de zakelijke relatie beëindigd is.

Overige regels over privacy

 • Evaluatieformulieren zijn doorgaans anoniem en van papier. Als ze digitaal zijn, dan worden die bewaard in dropbox-account. Ook als ze wel ondertekend zijn, bewaren wij ze.
 • Het ingestuurde werk en huiswerk van individuele begeleiding slaat Tanny Dobbelaar digitaal op, in elk geval totdat de begeleiding is beëindigd.
 • Bij een workshop kan Tanny Dobbelaar op verzoek en na toestemming van alle deelnemers hun mailadressen onderling verspreiden.
 • Namen, mailadressen en telefoonnummers van deelnemers worden nooit doorgegeven aan anderen buiten de workshop.

Discretie en copyright

 • Tanny Dobbelaar zal nooit teksten van de schrijvers met wie ze werkt zonder toestemming van de schrijver openbaar maken. Schrijvers houden te allen tijde het copyright op hun werk. Het copyright op lesmateriaal ligt bij ons.
 • Tanny Dobbelaar neemt geen besluiten over personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
 • Tanny Dobbelaar verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden in overleg als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tannydobbelaar.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt vanzelfsprekend altijd om inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens vragen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Tanny Dobbelaar zal op een dergelijk verzoek zo snel mogelijk reageren, en in ieder geval binnen vier weken. Wij wijzen je ook op de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt een klacht indienen over het gebruik van je persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Groningen, 6 oktober 2022

Tanny Dobbelaar

 

Contact met Tanny Dobbelaar

Voor meer info over mijn activiteiten kun je mij mailen.

(In principe beantwoord ik mail binnen drie dagen. Mocht dat door omstandigheden niet lukken, dan laat ik weten op welke termijn ik wel een antwoord kan geven).

Bellen kan ook: 06 143 196 55. Ik ben op werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur.

Ik hanteer leveringsvoorwaarden waarin ook regels staan over geheimhouding van gegevens en een klachtenprocedure. Ik  verwerk gegevens zoals beschreven in de  privacyverklaring  van Tanny Dobbelaar.

Ik werk graag samen met collega schrijvers, vormgevers, kunstenaars, fotografen. Hieronder een selectie van mensen met wie ik graag samenwerk.

Contacten

Ik werk graag samen met collegaschrijvers, trainers, vormgevers, kunstenaars, fotografen. Hieronder een selectie van mensen die ik van harte kan aanbevelen!

Met Nicole Baars heb ik in het afgelopen jaar een trainingsproject in een grote organisatie opgezet en uitgevoerd. Dat is me erg goed bevallen.


Adrienne Norman is kunstenaar met als specialisatie portretfotografie. Met haar realiseerde ik Heftig Vel.
Ook schreef ik teksten bij haar foto’s van Amerikaanse vrouwen. Die werden gepubliceerd in Vrij Nederland.


Hellen Kooijman is journalist en radioprogrammamaker. Ik begeleidde haar boek Als het maar gezond is en assisteerde bij enkele van haar radiodocumentaires.Erik van Gameren is infographics redacteur bij NRC Handelsblad en ontwerper van deze site. Ik beveel zijn combinatie van denkkracht en creativiteit van harte aan!


Met Jolet Plomp schreef ik ooit een boekje voor uitgeverij Thema. Sindsdien vraag ik haar vaak om commentaar op  mijn projecten.


Met Leonie van den Schoor werk ik vanaf 1992 samen, eerst in de maatschap Stuk Producties, tegenwoordig in losse projecten.


Ook Marjan Slob was ooit maat van Stuk Producties, dat toen nog Persbureau Stuk heette. Met Marjan studeerde ik af in de filosofie. Tegenwoordig geven we samen trainingen. We ontwikkelen graag nieuwe, grootse plannen.


Monica Soeting ken ik van de tijd dat ze hoofdredacteur was van Surplus, later hoofdredacteur van Biografie Bulletin. Als redacteur, eerst van uitgeverij Atlas, daarna van Ambo Anthos heeft ze me zeer gestimuleerd bij het schrijven van mijn Montaigne-boek. En nog steeds denkt ze enorm mee als ik weer eens een vaag plannetje heb. Ik gun iedereen zo’n meedenker!