Fouten

Witold Gombrowicz: ‘De taal. Het gaat er niet om dat je geen taalfouten mag maken – maar dat een fout je niet beschaamd maakt.’Iedereen kan bij het schrijven een fout maken, zelfs een grammaticale, zelfs een schrijffout – maar zij die in de klassiek toga gehuld zijn, worden door een fout van hun stuk gebracht, al is het maar een kleine. (..)

Daarom moet een schrijver niet alleen aandacht hebben voor de taal, maar – in de eerste plaats – de juiste houding tegenover de taal zien te vinden.
Juist, dat wil zeggen, zo ongedwongen mogelijk.

Witold Gombrowicz Dagboek 1953-1969. Amsterdam: Atlas, 2007, p.52.