Visies, concepten, verhalen

Ik adviseer schrijvers en organisaties bij het formuleren en scherpslijpen van hun ideeën. Het gaat daarbij zowel om de inhoud als om de vorm van het idee. Of beter: van het verhaal. Want een goed verhaal overtuigt. Het wekt vertrouwen en is authentiek.

Soms hebben mensen vage plannen, maar weten ze nog niet in welke vorm ze die moeten gieten. Dan denk ik mee over het genre waarin het idee het best tot zijn recht komt: een boek, een spel, een brief, een website, een opinie-artikel, een powerpoint of een bijeenkomst.

Ultieme test
Ik help bij het formuleren van een idee, visie, of concept. De ultieme test voor een goed idee is: vat het samen in één zin. Als de ogen van je toehoorder gaan glanzen bij het horen van die zin, dan weet je: het idee is goed. Echt goed.