Drie vormen van auteursbegeleiding

Zoek je hulp bij het schrijven van een tekst? Ik bied drie verschillende vormen van auteursbegeleiding.

1. Kort en snel
Een korte interventie tijdens het schrijfproces, waarmee je de kwaliteit van je tekst snel kunt verbeteren.

2. Intensief op hoofdlijnen
Met Scherpe Schrijfcoaching krijg je grip op je schrijfproject.

3. Verbetering van algemene schrijfvaardigheid
Uitgebreide Schrijfbegeleiding, gericht op het ingrijpend verbeteren van je schrijfvaardigheden, waardoor je sneller en beter leert schrijven.

Hieronder volgt een toelichting op deze drie vormen van auteursbegeleiding.

1. Auteursbegeleiding: kort en snel

Bij deze korte interventie krijg je kritische opmerkingen maar ook positief geformuleerde suggesties over de inhoud en stijl van je tekst. Ook de opzet en structuur van je tekst komen aan bod.

Zo kun je je tekst snel en doelgericht verbeteren.

Door mijn lange ervaring als schrijver en redacteur kan ik pijlsnel doorgronden waarom een tekst niet lekker loopt, hoofdpijn veroorzaakt of domweg onaantrekkelijk is. Ik voer daartoe een zogeheten meta-analyse uit die vaak tot verrassende adviezen leidt.

Teksten die in aanmerking komen: artikelen, essays, beleidsdocumenten, boeken, brieven, brochures.

Kortom, alles wat non-fictie is.

Het resultaat van deze korte interventie
– Je krijgt praktische adviezen voor het herschrijven van je tekst
– Je krijgt complimenten en aanmoediging: zo krijg je ook zín in herschrijven
– Je begrijpt beter hoe je voortaan je schrijftaak kunt aanpakken.

Let op: het gaat niet om eindredactie of correctie maar juist om suggesties over inhoud en stijl, en over de opzet en de interne structuur van je tekst. Nieuwsgierig? Je kunt mij hierover bellen of mailen.

Prijs
245 euro, inclusief de waaier Teksten schrijven. (0 procent btw, als het valt onder ‘kort beroepsonderwijs’, anders exclusief 21 procent btw).

Ik hanteer leveringsvoorwaarden waarin ook regels staan over geheimhouding van gegevens en een klachtenprocedure. Ik  verwerk gegevens zoals beschreven in de   Privacyverklaring VAN Tanny Dobbelaar.

2. Scherpe Schrijfcoaching: intensief op hoofdlijnen

Een beproefd concept met goede resultaten.

Ik geef je persoonlijke begeleiding bij het werken aan een nonfictie-project: een boek, essay, artikel.

Dat doe ik op mijn eigen manier: niet als een pseudo-eindredacteur die op alle slakken zout legt, maar als een schrijver met een getraind oog voor probleemstellingen, argumentatie, structuur, visie en stijl.

En als een mens die begrip heeft voor faalangst, uitstelgedrag en hinderlijke vormen van perfectionisme.

Inhoud van het pakket Scherpe Schrijfcoaching
Je krijgt:

– Een vrijblijvend telefoongesprek over je schrijfplannen. Als je daarna besluit om met mij in zee te gaan, ontvang je een factuur en een inventarisatieformulier. Na inlevering van het formulier en betaling van de factuur volgen:

– Een schriftelijke meta-analyse van een tekst, bij voorkeur van een schrijfplan of een eerste hoofdstuk. Zo krijg je inzicht in de punten waar je teksten zou kunnen verbeteren. (Zie hiervoor 1. Kort en snel)

– Een individuele workshop van 2 a 3 uur waarmee je je project stevig in de steigers zet (of twee gesprekken per skype).

– De schrijfwaaier ‘Teksten schrijven’.

– Tot drie maanden na de workshop kun je mij per mail vragen stellen over zaken rondom je schrijfproject.

De ervaring leert dat deze vorm van coaching meestal voldoende is om een boek of essay in de steigers te zetten en de grootste obstakels te overwinnen. Diverse auteurs van publieksboeken hebben hier gebruik van gemaakt.

Twijfel je tussen 1 (een korte interventie) en 2 (Scherpe Schrijfcoaching)? Dan kun je ervoor kiezen om eerst stap 1 te doen. Als die bevalt, dan volgt stap 2.

Het resultaat bij Scherpe Schrijfcoaching
– Je hebt helder zicht op de aanpak van je schrijfproject. Dat geeft zelfvertrouwen.
– Je krijgt vooral grip op de inhoud van je schrijfproject en op het perspectief van waaruit je over je onderwerp schrijft.
– Je krijgt praktische adviezen voor vermijden van je valkuilen
– Je krijgt complimenten en aanmoediging: zo houd je er zin!

Prijs
650 euro (0 procent btw, als het valt onder ‘kort beroepsonderwijs’, anders exclusief 21 procent btw).

Mocht je over een specifieke tekst al een korte en snelle interventie hebben gekregen (zie 1. Kort en snel), dan kost Scherpe Schrijfcoaching slechts 405 euro. Je hebt dan immers al de meta-analyse achter de rug en de schrijfwaaier al ontvangen.

Meer weten? Je kunt mij hierover bellen of mailen.

I

Ik hanteer leveringsvoorwaarden waarin ook regels staan over geheimhouding van gegevens en een klachtenprocedure. Ik  verwerk gegevens zoals beschreven in de   Privacyverklaring VAN Tanny Dobbelaar.

3. Verbetering van schrijfvaardigheid

Een exclusief programma, waarin je in drie intensieve dagen je schrijfvaardigheid enorm verbetert.

Eerst onderzoeken we je wensen en de eisen die je functie aan je schrijfvaardigheden stelt.

Dan stellen we een programma op, waarin je drie hele dagen onder individuele begeleiding een reeks van opdrachten uitvoert. Tussen elke dag is één week, waarin je thuis ook nog verschillende teksten schrijft. De ervaring leert dat zo’n intensief programma je kan helpen om interne blokkades te overwinnen. En door het vele oefenen word je automatisch een betere schrijver.

Vooraf lever je een aantal teksten in.  Op grond daarvan maak ik een analyse van de sterke en zwakke kanten van je schrijverschap. Na afloop van het programma ontvang je opnieuw een analyse, waardoor je weet op welke fronten je vooruitgang hebt geboekt.

Voor wie?
Dit programma is vooral bedoeld voor mensen die in korte tijd betere zakelijke teksten willen leren schrijven. Het gaat dus vooral om het verbeteren van schrijfvaardigheden, en niet om het toewerken naar een concreet product.

Soms volgen mensen dit programma als onderdeel van een outplacement-traject.

Het resultaat van deze Uitgebreide Schrijfbegeleiding
– Je kunt nu teksten schrijven die concreter, levendiger en leesbaarder zijn
– Je weet beter hoe je een schrijfproces voortaan aan moet pakken
– Je krijgt meer vertrouwen in je schrijfmogelijkheden, ook al omdat je je sterke en zwakke kanten beter hebt leren kennen

Prijs
Dit pakket voor drie dagen intensieve individuele begeleiding kost 2950 euro. Over dit bedrag is geen btw verschuldigd.

Interesse? Mail! Dan kunnen we onderzoeken welk aanbod geschrikt voor je is.

Ik hanteer leveringsvoorwaarden waarin ook regels staan over geheimhouding van gegevens en een klachtenprocedure. Ik  verwerk gegevens zoals beschreven in de   Privacyverklaring VAN Tanny Dobbelaar.

Komrij over schrijven

‘Ja, God, wil je echt weten hoe dat bij mij toegaat? Pijn, kleine drukkingen hier en daar, nerveuze uitstulpingen, koudwaterkoorts.’

‘Ik schrap niet zoveel, want ik ben niet iemand die maar wat neerschrijft. Ik schraap het zorgvuldig, moeizaam en spaarzaam uit mijn hersens tevoorschijn.’

”Soms zit ik een dag te mieren over één alinea, en soms zie ik in een seconde een hele ontknoping. Jammer dat het laatste zo zelden voorkomt.’