Waarom familiegeschiedenis?

Een paar jaar geleden vroeg iemand mij haar levensverhaal te schrijven. Dat leek me wel uitdagend, maar het viel me niet mee. Hoe krijg je een rode draad in zo’n verhaal?

Uiteindelijk vond ik er een oplossing voor.

Tegelijkertijd drong een ander vraag zich op, want dit individuele levensverhaal bleek verweven met een familiegeschiedenis waartoe ook vele andere levens behoren.

Hoe geven mensen zichzelf gestalte in hun familiegeschiedenis? Deze vraag was de opmaat voor het boek Familieverhalen. Ook schreef ik diverse artikelen en essays over dit onderwerp en gaf ik workshops in het schrijven van familieverhalen.

Inmiddels schrijf ik een proefschrift over, in essentie, nog steeds dezelfde vraag. Op dit deel van de site staan de publicaties op dit onderwerp.