Jonge wetenschappers essayeren

Bijzonder trots ben ik op de tien jonge wetenschappers die ik heb begeleid bij het schrijven van een essay over hun onderzoek rondom disability studies. De essays verrassen door hun onderwerpen en zijn ook nog erg goed geschreven!

Opdrachtgever voor deze bundel was Disability Studies in Nederland en ZonMw, de organisatie die onderzoek in de gezondheidszorg financiert.

Een opsomming:

  • De arbeidsparticipatie-paradox: de overheid wil dat mensen met een beperking meer werken, maar juist de uitvoering van dit beleid belemmert vaak hun deelname aan werk.
  • Ervaringskennis is een hype bij beleidsmakers. Maar een beroep op ervaringskennis ontkent vaak existentiële problemen van mensen.
  • Het Amsterdamse beleid rondom toegankelijkheid van buurthuizen wordt bepaald door beeldvorming rondom ‘mensen met een beperking’.
  • De kosten van aanpassingen voor mensen met een beperking zijn vaak hoog. Organisaties in ontwikkelingslanden zien vaak op tegen ‘mainstreaming’, omdat dat zo duur is. Hoe voer je die discussie?
  • Hoe is het om te leven zonder neus?
  • Waarom kennen ergotherapie en disability studies elkaar niet? In feite bekommeren beide zich om dezelfde groepen mensen.
  • Dementie staat voor veel mensen gelijk aan leven in de hel. Zijn er manieren om  anders over dementie na te denken?
  • Hoe groot zijn de culturele verschillen in het denken over ‘anders zijn’?
  • Tasten domotica de menselijke autonomie en waardigheid aan?
  •  Welk idee van agency doet recht aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen met een beperking?

Je kunt de bundel met essays kosteloos opvragen bij ZonMw of downloaden.