Schrijversmeter: Hoe schrijf jij?

Wil je sneller, aantrekkelijker of effectiever schrijven?*
Onderzoek dan eerst eens hoe je gewoonlijk schrijft. Als je dat weet, kun je eens nagaan welke schrijfroutines je wilt versterken of veranderen.

Deze meter verdeelt het schrijfproces in vijf fasen. Bij de ideale schrijver krijgt elke fase even veel aandacht en tijd. Nu is de werkelijkheid nooit ideaal. Deze meter is alleen maar bedoeld om inzicht te verschaffen in je schrijfroutines – niet om voor te schrijven hoe het moet! In onderstaande podcast geef ik meer informatie en begeleid ik je bij je keuzes.

Fase 1: voorbereiden

Wat is je precieze onderwerp?
Welke lezer wil je bereiken?
Kun je de kern van de tekst in één zin samenvatten?

Associeerder

Wie het voorbereiden verwaarloost of overslaat, beschouwt zijn eerste versie vaak als dé definitieve versie die alleen nog bijgeschaafd moet worden. Zo krijg je slappe, vaak onnavolgbare teksten.

TIP Geef meer aandacht aan de voorbereiding en aan de structuur van je tekst!

Fase2: structureren

Schrijven lijkt op filmen. Zoals de filmer een kijker leidt van scene naar scene, zo moet jij de lezer verleiden dóór te lezen tot het einde. Verleiden vereist een plan.

Verzamelaar

Een verzamelaar verwart het maken van een structuur met het maken van groepjes. Terwijl structuur een hiërarchie veronderstelt, geen groepjes.

TIP Eén kwestie moet de belangrijkste in je tekst zijn. Welke?

Fase 3: schrijven

Hieronder valt het schrijven van een definitieve versie volgens een van te voren bedachte structuur: een versie die nog wel bijgeschaafd moet worden.

Simplist

Denk je dat het snel-snel-snel kan? Dan heb je het mis. Schrijven kost nu eenmaal veel tijd.

TIP Misschien ben je snel tevreden. Vraag eens aan een proeflezer hoe je tekst overkomt.

Fase 4:afwerken

Lopen de zinnen goed? Geen ‘vage’ woorden? Niet te veel passiva? Een overbodige passage? Weg ermee! Een goed afgewerkte tekst toont respect voor de lezer. Dat waardeert de lezer altijd.

Sloddervos

Opmerkelijk: wie goed is in het voorbereiden en structureren, is vaak minder goed in het foutloos afwerken van een tekst. Jammer! Zinnen winnen aan kracht door de juiste werkwoorden en goede verbindingswoorden.

TIP Vraag iemand anders om de spel- en stijlfouten uit je tekst te halen.

Fase 5: vormgeven

Vormgeven is niet alleen voor vormgevers. Maak aantrekkelijke titels en kopjes, kies een leesbaar lettertype en bepaal zorgvuldig de plaats van witregels. Nadenken over bijbehorende plaatjes, tabellen en onderschriften kan ook geen kwaad.

Content-junkie

Natuurlijk is de inhoud belangrijker dan de vorm, maar briljante teksten in een priegelig lettertype blijven nu eenmaal onleesbaar.

TIP Bedenk dat een goede vorm ook hoort bij verleiden. Je tekst is het waard om gezien en gelezen te worden!