Schrijven als middel 2

Een groep medewerkers is ontevreden over de missie en visie van hun organisatie. Die is al lang vastgesteld: niets meer aan te doen.

Toch blijft de ontevredenheid. Ze herkennen zich niet in de visie van een organisatie waar ze zich met hart en ziel voor inzetten: vlees noch vis.

In mijn workshop verkennen de medewerkers samen met hun directeur wat ze zelf belangrijk vinden in hun werk, wat ze bindt. Dat leidt tot teksten, zinnen en alinea’s die waarin ze zichzelf en elkaar herkennen, die inspireren.

En die verrassend genoeg ook zeer bruikbaar voor de communicatie met de buitenwereld.

Schrijven als middel 1

Een groep freelancers werkt samen in een gebouw. Ze weten amper van elkaar wat ze doen. Sterker nog: in de kroeg hebben ze zelf ook moeite om uit te leggen wat ze doen.

Ze willen graag samenwerken, maar ja: hoe kun je samenwerken met mensen die je niet kent?

Een ochtend lang verkent deze groep de vraag: wat dóe ik eigenlijk in mijn vak? Daarna schrijven ze teksten over wat samenwerken in hun geval zou kunnen zijn: mogelijkheden, dromen, aarzelingen en concrete obstakels passeren de revue.

In deze workshop was schrijven het middel: geen geouwehoer, geen clichés, maar nieuwe, krachtige formuleringen. Zo kom je verrassend dichter tot elkaar.

 

Workshops voor schrijvers en (mee)denkers: werken aan wat je belangrijk vindt

Ik begeleid mensen die willen werken aan wat ze belangrijk vinden.  Schrijven kan daarbij een hoofddoel zijn –  een boek, een beleidsstuk of een essay dat impact heeft – maar steeds vaker geef ik workshops waar schrijven vooral ook een middel is.

Schrijven kan immers een middel om bijvoorbeeld met je collega’s verder te komen dan je tot nu toe hebt kunnen denken: om gebaande paden te verlaten of om de kwaliteit van een visie nu eens echt te verdiepen.

Schrijven als middel helpt om mensen dichter bij elkaar te brengen. Om ze problemen te laten formuleren. Om een draagvlak te creëren dat niet vervliegt.

Zo heb ik laatst een groep medewerkers van een culturele organisatie twee dagen begeleid. Hierbij het commentaar van de directeur – die meedeed en tevreden terugkeek op deze dagen:

”Je maakte veel creativiteit los en wist orde aan te brengen in de veelheid aan gedachten die in de groep leefde. Groepsdynamisch sterke inzet!”

Meer weten? Bel of mail! Mijn ervaring is dat we al pratend hele goede plannen kunnen maken!

 

Drie vormen van auteursbegeleiding

Zoek je hulp bij het schrijven van een tekst? Ik bied drie verschillende vormen van auteursbegeleiding.

1. Kort en snel
Een korte interventie tijdens het schrijfproces, waarmee je de kwaliteit van je tekst snel kunt verbeteren.

2. Intensief op hoofdlijnen
Met Scherpe Schrijfcoaching krijg je grip op je schrijfproject.

3. Verbetering van algemene schrijfvaardigheid
Uitgebreide Schrijfbegeleiding, gericht op het ingrijpend verbeteren van je schrijfvaardigheden, waardoor je sneller en beter leert schrijven.

Hieronder volgt een toelichting op deze drie vormen van auteursbegeleiding.

Wis je sporen

Een ambitieuze fotografe laat ieder jaar haar allerbeste foto’s zien aan een gerespecteerde oude rot in het vak. Elk jaar verdeelt de man de stapel in goede en slechte foto’s. Elk jaar ziet de oude man echter dezelfde foto terugkeren. Het is een landschapsfoto, matig van kwaliteit.

‘Waarom houd je toch zo van die ene foto’, vraagt de oude man uiteindelijk. ‘Ik vind hem echt niet goed!’ ‘Maar ik heb er een hele hoge berg voor moeten beklimmen’, sipt de fotografe.

Deze parabel komt uit The Writing Life van de Amerikaanse schrijfster Annie Dillard. Ze wil maar zeggen: “Process is nothing; erase your tracks. The path is not the work.”


Zwangerschap kun je ook niet proberen

In de inleiding op Kaas, zoals gepubliceerd in tijdschrift Forum, schrijft Willem Elsschot over stijl. Hij vergelijkt schrijven met componeren, waarin de schrijver helaas slechts met armzalige, ‘jammerlijke’,  woorden kan werken. Maar de principes zijn vergelijkbaar. Lees:

Van af den aanhef, want een boek is een lied, moet men het oog houden op het slotakkoord, waarvan iets door ‘t heele verhaal geweven moet worden, als het Leitmotiv door een symphonie. De lezer moet geleidelijk een gevoel van onrust over zich voelen komen, zoodat hij zijn kraag opzet en aan een paraplu denkt, terwijl de zon nog in haar volle glorie staat.

“Zwangerschap kun je ook niet proberen” verder lezen

1. Auteursbegeleiding: kort en snel

Bij deze korte interventie krijg je kritische opmerkingen maar ook positief geformuleerde suggesties over de inhoud en stijl van je tekst. Ook de opzet en structuur van je tekst komen aan bod.

Zo kun je je tekst snel en doelgericht verbeteren.

Door mijn lange ervaring als schrijver en redacteur kan ik pijlsnel doorgronden waarom een tekst niet lekker loopt, hoofdpijn veroorzaakt of domweg onaantrekkelijk is. Ik voer daartoe een zogeheten meta-analyse uit die vaak tot verrassende adviezen leidt.

Teksten die in aanmerking komen: artikelen, essays, beleidsdocumenten, boeken, brieven, brochures.

Kortom, alles wat non-fictie is.

Het resultaat van deze korte interventie
– Je krijgt praktische adviezen voor het herschrijven van je tekst
– Je krijgt complimenten en aanmoediging: zo krijg je ook zín in herschrijven
– Je begrijpt beter hoe je voortaan je schrijftaak kunt aanpakken.

Let op: het gaat niet om eindredactie of correctie maar juist om suggesties over inhoud en stijl, en over de opzet en de interne structuur van je tekst. Nieuwsgierig? Je kunt mij hierover bellen of mailen.

Prijs
245 euro, inclusief de waaier Teksten schrijven. (0 procent btw, als het valt onder ‘kort beroepsonderwijs’, anders exclusief 21 procent btw).

Ik hanteer leveringsvoorwaarden waarin ook regels staan over geheimhouding van gegevens en een klachtenprocedure.

Weg met het essay!

Eigenlijk is het begrip essay een onhandig containerbegrip geworden dat vaak alleen maar verwarring oproept. Pleidooi voor een andere term die meer recht doet aan de zinnelijke kant van het genre

Binnenkort ga ik weer les geven aan tweedejaars van de Schrijversvakschool.  Dat zijn ambitieuze mensen die goede fictie willen schrijven, maar van de school ook een vak essay moeten volgen.

“Weg met het essay!” verder lezen

2. Scherpe Schrijfcoaching: intensief op hoofdlijnen

Een beproefd concept met goede resultaten.

Ik geef je persoonlijke begeleiding bij het werken aan een nonfictie-project: een boek, essay, artikel.

Dat doe ik op mijn eigen manier: niet als een pseudo-eindredacteur die op alle slakken zout legt, maar als een schrijver met een getraind oog voor probleemstellingen, argumentatie, structuur, visie en stijl.

En als een mens die begrip heeft voor faalangst, uitstelgedrag en hinderlijke vormen van perfectionisme.

Inhoud van het pakket Scherpe Schrijfcoaching
Je krijgt:

– Een vrijblijvend telefoongesprek over je schrijfplannen. Als je daarna besluit om met mij in zee te gaan, ontvang je een factuur en een inventarisatieformulier. Na inlevering van het formulier en betaling van de factuur volgen:

– Een schriftelijke meta-analyse van een tekst, bij voorkeur van een schrijfplan of een eerste hoofdstuk. Zo krijg je inzicht in de punten waar je teksten zou kunnen verbeteren. (Zie hiervoor 1. Kort en snel)

– Een individuele workshop van 2 a 3 uur waarmee je je project stevig in de steigers zet (of twee gesprekken per skype).

– De schrijfwaaier ‘Teksten schrijven’.

– Tot drie maanden na de workshop kun je mij per mail vragen stellen over zaken rondom je schrijfproject.

De ervaring leert dat deze vorm van coaching meestal voldoende is om een boek of essay in de steigers te zetten en de grootste obstakels te overwinnen. Diverse auteurs van publieksboeken hebben hier gebruik van gemaakt.

Twijfel je tussen 1 (een korte interventie) en 2 (Scherpe Schrijfcoaching)? Dan kun je ervoor kiezen om eerst stap 1 te doen. Als die bevalt, dan volgt stap 2.

Het resultaat bij Scherpe Schrijfcoaching
– Je hebt helder zicht op de aanpak van je schrijfproject. Dat geeft zelfvertrouwen.
– Je krijgt vooral grip op de inhoud van je schrijfproject en op het perspectief van waaruit je over je onderwerp schrijft.
– Je krijgt praktische adviezen voor vermijden van je valkuilen
– Je krijgt complimenten en aanmoediging: zo houd je er zin!

Prijs
650 euro (0 procent btw, als het valt onder ‘kort beroepsonderwijs’, anders exclusief 21 procent btw).

Mocht je over een specifieke tekst al een korte en snelle interventie hebben gekregen (zie 1. Kort en snel), dan kost Scherpe Schrijfcoaching slechts 405 euro. Je hebt dan immers al de meta-analyse achter de rug en de schrijfwaaier al ontvangen.

Meer weten? Je kunt mij hierover bellen of mailen.

Ik hanteer leveringsvoorwaarden waarin ook regels staan over geheimhouding van gegevens en een klachtenprocedure.